English
Türkçe
En düşük fiyat:
En yüksek fiyat:
Bolge:
Yatak odası:
Ref. Num.:
Detaylı Emlak Arayışı »
Featured North Cyprus property in Ozankoy
Öne çıkan emlaklar
Ozanköy £154,950

daha fazla

Kuzey Kıbrıs Tarihi

Kıbrıs adasının MÖ 8500 yıllarına dayanan uzun ve çok çeşitli bir tarihi geçmişi vardır. Adadaki bakır ve kereste rezervleri ve adanın doğu ile batı arasındaki yol güzergahında bulunması tarih boyunca tüm medeniyetlerin dikkatini çekmiştir.

Bronz Çağı (MÖ 2500 -1050)Kıbrıs adasında bulunan Bakır yatakları bu dönemlerde en zengin dönemini yaşamaktaydı. MÖ 12 ci ve 11.ci yüzyıllarda Rum kökenli kişiler adaya yerleşmek için gelerek kendi dillerini, dinlerini ve geleneklerini yaymaya başladılar. Daha sonra da ilk şehirler olarak Baf, Salamis,Kition ve Kourion ‘u kurarak idareyi ele almışlardır.

Hellenistic Dönemi: ( MÖ 325-58) Mısır’a bağlı rum kökenliler kıbrısta egemenlik kurup Baf’ı da başkent ilan ettiler.

Roma Dönemi: (MÖ 58 – MS 330) Roma devrinde Kıbrıs’a misyoner olarak gelen Saint Paul ve Barnabas Hristiyanlığı yayarak Kıbrıs’ ı ilk Hristiyan idaresindeki ülke yapmıştır. MÖ 1ci yüzyıl ile MS 1.ci yüzyıl arasında meydana gelen büyük deprem nedeniyle şehirler tekrardan inşa edilmiştir.

Bizans Dönemi: : (MS 330- MS 1192 )Roma İmparatorluğu parçalanınca Kıbrıs Doğu Roma imparatorluğu olarak bilinen ve başkenti Kostantinopolis olan Bizans imparatorluğuna kalmıştır. Bu dönemde Hristiyanlık resmi din olmuştur. Bu dönemlerde Kıbrıs araplar ve korsanlar tarafından devamlı saldırıya maruz kalmıştır.

Lüzinyan Dönemi: (1192-1489)(MS 1192 – MS 1489 ) Bu dönemde Kıbrıs feodal sistemle yönetildi ve Katolik Kilise yerine Rum Ortodoks Kilisesi devreye girdi.

Venedik Dönemi: MS 1489 da başlayıp MS 1571 yılına kadar devam eden Venedik döneminde Kıbrıs Osmanlı İdaresine girmeyen tek Akdeniz adası idi. Venedikliler bu dönemde Lefkoşa şehrinin etrafına duvarlar inşa ettiler. Ayrıca Mağusa Surları da bu dönemde inşa edilmiştir.

Osmanlı Dönemi: MS 1571 yılında Lala Mustafa Paşa yönetimindeki Osmanlı Donanması Kıbrısı fethederek Osmanlı dönemini başlatmışlardır. Bu dönemde Kıbrıs’ta Müslümanlar ve Rum Ortodoks Kilisesi mensupları birlikte yaşamışlardır.

İngiliz Dönemi: 1878 yılında Osmanlılar tarafından İngiltereye kiralanan Kıbrıs’ta İngiliz idaresi dönemi başlamıştır. Birinci Dünya savaşına kadar Kıbrıs Osmanlı imparatorluğuna ait bir ada olarak kalmıştır.Birinci dünya savaşında yenilen Almanya’nın yanında yer alan osmanlı imparatorluğu 1925 yılında Kıbrıs adasını İngilizlere kaptırmıştır. 1925 yılından sonra Kıbrıs İngiltere’nin sömürgesi olmuştur. 1958 yılına kadar İngilterenin sömürgesi olan Kıbrıs’ta yaşayan Rumlar ve Türkler İngiliz idaresine baş kaldırarak kurtuluş mücadelesi başlattılar. 1960 yılında da bu mücadeleyi kazanarak Kıbrıs Cumhuriyetini kurdular. Fakat 1963 yılında Rumlar Türkleri ortak oldukları Kıbrıs Cumhuriyetinden atmak için Türklere karşı bir yok etme mücadelesi başlattılar. Bu mücadele Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasında Garantör Devlet olan Türkiyenin 1974 yılında yapmış olduğu 20 Temmuz Barış Harekatı ile son bulur. Barış Harekatı sonrası fiilen Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılan Kıbrıs’ta 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.

Ana Sayfa | Kuzey Kıbrıs Emlak | Kuzey Kıbrıs Kiralık | Services | Hakkımızda
Kuzey Kıbrıs Rehberi | Satıcı Rehberi | SSS | İletişim | Bağlantılar | Site Haritası